Studiebegeleiding

Bij het MIWB ben je geen nummer, docenten weten wie je bent. Om als student het beste uit jezelf te kunnen halen, is goede begeleiding onmisbaar. Natuurlijk maak jij je eigen keuzes voor de toekomst, maar docenten en decanen staan voor je klaar om je hierin te coachen. Het MIWB kent een aantal aanspreekpunten tot wie je je kunt richten met vragen en problemen.

Studieloopbaanbegeleider

Tijdens je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Het ontwikkelen van jouw talenten, je sterke kanten en persoonlijke kwaliteiten staan hierin centraal. Samen met je studieloopbaan-begeleider bespreek je jouw studievoortgang en je overlegt samen welke studiekeuzes het beste in jou naar boven halen.

Decanen

De decanen beantwoorden vragen en helpen je met problemen die van invloed zijn op de studie zoals:

  • Studie- en beroepskeuze
  • Toelatingseisen
  • Studievertraging
  • Onderbreken of stopzetten van de studie
  • Financiëele ondersteuning

Stagebegeleider

Alle studenten hebben tijdens hun stageperiode een stagebegeleider, deze biedt begeleiding bij het vormgeven van de structuur van je stage. Je onderhoudt tijdens je stage tussentijds contact en bij problemen op je stageadres kun je terecht bij je stagebegeleider.

Stagecoördinator

Een stagecoördinator heeft contact met bedrijven en instellingen die stageplaatsen aanbieden en met studenten die op stage gaan. Als je aanpassingen of voorzieningen nodig hebt om op stage te kunnen, neem dan op tijd contact op met de  stagecoördinator om dit te bespreken.

Studeren met een functiebeperking

Het MIWB wil graag iedereen zoveel mogelijk dezelfde kans op studiesucces bieden. Dus ook studenten met een ziekte of een functiebeperking. Vooraf kijken we welke belemmeringen er zijn en welke maatregelen en voorzieningen getroffen kunnen of moeten worden. Samen met jou en je ouders kijken we wat we kunnen doen om je tijdens de studie te helpen. Meer over studeren met een functiebeperking.