Projecten

Het MIWB is betrokken bij diverse maritieme projecten. Doel hiervan is om studenten in aanraking te laten komen met vraagstukken uit de praktijk die meestal een innovatieve oplossing nodig hebben.

Het MIWB is betrokken bij diverse maritieme projecten. Doel hiervan is om studenten in aanraking te laten komen met vraagstukken uit de praktijk die meestal een innovatieve oplossing nodig hebben. Daarnaast zorgen de maritieme projecten ervoor dat docenten aangehaakt blijven op de ontwikkelingen die er plaatsvinden in de maritieme sector. Projecten worden niet alleen aangedragen door de lectoren, zij richten zich voornamelijk op onderzoekopdrachten waar vaak gelden voor beschikbaar zijn, ook docenten zelf initiëren projecten gerelateerd aan hun eigen netwerk en vakgebied. Voorbeelden van een aantal MIWB projecten zijn de ontwikkeling van virtuele machinekamers voor simulatieonderwijs in nauwe samenwerking met de leverancier van maritieme simulatoren Kongsberg en het project ACCSEAS dat zich richt op veilig navigeren in het Noordzee gebied.