Studiekosten en studiefonds

Aan het volgen van een studie bij het Maritiem Instituut zijn studiekosten verbonden. Als enige zeevaartschool kent het Maritiem Instituut een eigen studiefonds. Het fonds maakt het mogelijk om een deel van de studiekosten te verdelen over de vier studiejaren.

Studiekosten

Als je een studie volgt aan het Maritiem Instituut moet je rekening houden met verschillende studiekosten. Net als bij een andere hbo-opleiding betaal je collegegeld van circa € 2.000,-. Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en excursies. Voor de opleiding Maritiem Officier en Ocean Technology zijn er aanvullende kosten voor laptop, safety trainingen en uniform. Het uniform kost ongeveer € 1.000,-.

Aan het volgen van een studie bij het Maritiem Instituut zijn studiekosten verbonden. Als enige zeevaartschool kent het Maritiem Instituut een eigen studiefonds. Via het studiefonds kun je onder andere voordelig boeken en cursussen (nodig voor het kunnen aanvragen van de vaarbevoegdheid) aanschaffen. Tevens maakt het fonds het mogelijk om een deel van de studiekosten te verdelen over de vier studiejaren. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het fonds.

Vragen?

Heb je vragen over het studiefonds? Neem dan contact op met de administratie van het Maritiem Instituut: miwb@nhl.nl.