Onderdeel van de NHL

Het Maritiem Instituut is verbonden aan het instituut Techniek van NHL Hogeschool. De NHL telt circa 11.000 studenten en is een kennisinstituut met een stevige ambitie. De hoofdlocatie is in Leeuwarden.

Over de NHL

NHL Hogeschool wil met een slimme toepassing van kennis een bijdrage te leveren aan de dynamiek in de regio. Dat lukt pas ècht wanneer je de kennis van verschillende vakgebieden samenbrengt en elkaar laat versterken. Dan gebeuren er interessante dingen en wordt dynamiek ook innovatie. Vanuit dat verbindende perspectief kijkt de NHL naar processen en concepten. 

De belangrijkste kenmerken van de NHL zijn:

  • Een persoonlijke en constructieve benadering
  • Een interdisciplinaire aanpak
  • Aandacht voor ondernemerschap
  • Praktijkgerichte innovatie

Deze kenmerken deelt de NHL met het Maritiem Instituut.