Let op! NHL en Stenden gaan fuseren. Ga naar de Ocean Technology opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Studieopbouw Ocean Technology

Ocean Technology leidt je op tot hydrographic surveyor: je verricht hydrografische metingen en brengt de waterdiepte en structuur van de waterbodem in kaart. De gegevens die jij als hydrograaf aanlevert, zijn van groot belang voor bijvoorbeeld baggeraars of offshorebedrijven. Je kunt voor een groot deel je eigen studiepad bepalen en verschillende minors kiezen waardoor je je vakkennis kunt verbreden of verdiepen.

Trainingen

Tijdens je studie werk je veel aan praktijkprojecten. In het eerste jaar zijn dat:

 • Excursie surveyschepen
  Je bezoekt een aantal surveyschepen in de Nederlandse havens. Daardoor krijg je een goed beeld van de instrumenten waarmee hydrografen werken en proef je de sfeer aan boord. Je maakt zelf afspraken en bedenkt vragen die je aan de bemanning wilt stellen. Je legt je bezoek vast in een fotoreportage.
 • Dieptekaart maken
  Je verricht metingen. Je maakt een dieptekaart van de baai van Terschelling.
 • Getijvoorspelling maken
  Met een zelf opgestelde getijmeter maak je een getijvoorspelling. Natuurlijk kijk je of je voorspelling klopt met de werkelijkheid.
 • Topografische kaart maken
  Je maakt een topografische kaart van West-Terschelling, met name de kustlijn waarbij je rekening houdt met de invloed van het getij.

Praktijk

Met het opleidingsschip Octans maak je tochten op de Waddenzee. Je past de theorie in de praktijk toe.

Vakken

 • Electrical systems
 • Geodesy
 • Hydrographic skills
 • Mathematics/Physics
 • Navigational watch
 • Operational skills
 • Prepare for sea
 • Plan a voyage

Projecten

In het tweede jaar volg je eerst twee vaklijnen:

 • Hydrografisch hoofdproces
  Het hydrografisch hoofdproces gaat over het binnenhalen van een contract tot het afronden van de rapportage.
 • Multibeam echoloding
  Je leert op een bepaalde manier metingen te verrichten. Een echolood is een dieptemeter. Een multibeam meet via meerdere punten de waterbodem.

Praktijk

Je gaat de Waddenzee op met het opleidingsschip Octans. En je gaat aan boord van een hydrografisch opnemingsvaartuig van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine: het echte werk om hydrografische kaarten te maken op de Noordzee! Ook bezoek je een internationaal hydrografisch congres ergens in West-Europa: de start van je professionele netwerk.

Vakken

 • Environmental science
 • Hydrographic practice 
 • Hydrographic skills
 • Mathematics/Physics 
 • Operational skills
 • Plan a voyage 
 • Safety 
 • Underwater acoustics

Praktijk

Je loopt 100 dagen stage en doet daarbij hydrografische vakkennis op. En in een praktijkopdracht breng je een gedeelte van de Waddenzee in kaart met gebruik van moderne meetinstrumenten. 

Vakken 

 • Ocean mapping
 • Multibeam simulator
 • Hydrographic data management
 • Mathematics/Physics
 • Digital image mapping
 • Environmental science

  Praktijk

  Je kiest een bedrijf waar je wilt stage lopen en formuleert samen met je stagebedrijf een afstudeeropdracht. Je maakt een verslag van je afstudeeropdracht en houdt een professionele presentatie.

  Keuzemogelijkheden

  In het vierde jaar kun je kiezen uit de volgende richtingen:

  • Hydrography for coastal zone management
  • Offshore construction hydrography
  • Waters hydrography
  • Nautical charting hydrography
  • Remote sensing hydrography

  Meer informatie over studie en regels?
  Wil je meer weten over de inhoud van de studie? Of ben je op zoek naar de regels voor studenten? Het antwoord vind je in het studentenstatuut. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen:

  • Het instellingsspecifieke deel: geldt voor alle studenten van NHL Hogeschool
   Dit deel bevat relevante bepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en een overzicht van NHL-regelingen.
  • Het opleidingsspecifieke deel: geldt alleen voor studenten van deze opleiding
   Dit deel geeft de inrichting van de opleiding aan en de onderwijs- en  examenregeling (OER) waarin de gang van zaken rond toetsen en examens is geregeld.

  Het studentenstatuut kan voor een volgend studiejaar worden gewijzigd.

  Studentenstatuut 2016/2017 (Instellingsspecifiek).pdf Studentenstatuut Ocean Technology VT 2016-2017.pdf

  De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Vakkennis opdoen

  Ocean Technology is een praktische studie die veel discipline vraagt. Een belangrijk onderdeel van de studie zijn de projecten waarin je hydrogra­fische vakkennis opdoet. Teamwork is daarbij cruciaal, want ook later tijdens je loopbaan als hydrograaf werk je regelmatig samen.

  Excursie surveyschepen

  Je bezoekt een aantal surveyschepen in de Nederlandse havens. Daardoor krijg je een goed beeld van de instrumenten waarmee hydrografen werken en proef je de sfeer aan boord. Je maakt zelf afspraken en bedenkt vragen die je aan de bemanning wilt stellen. Je legt je bezoek vast in een fotoreportage.

  Hydrografisch hoofdproces

  Het hydrografisch hoofdproces gaat over het binnenhalen van een contract tot het afronden van de rapportage.

  Kaarten maken

  Je verricht metingen en maakt een dieptekaart van de baai van Terschelling. Ook maak je een topografische kaart van West-Terschelling, met name de kustlijn waarbij je rekening houdt met de invloed van het getij.

  Getijvoorspelling maken

  Met een zelf opgestelde getijmeter maak je een getijvoorspelling. Natuurlijk kijk je of je voorspelling klopt met de werkelijkheid.

  Multibeam echoloding

  Je leert op een bepaalde manier metingen te verrichten. Een echolood is een dieptemeter. Een multibeam meet via meerdere punten de waterbodem.

  Jij kiest je stagebedrijf

  In het derde jaar loop je 100 dagen stage en doet daarbij hydrografische vakkennis op. In het vierde jaar doe je een afstudeerstage. Je kiest een bedrijf waar je wilt stage lopen en formuleert samen met je stagebedrijf een afstudeeropdracht. Je maakt een verslag van je afstudeeropdracht en houdt een professionele presentatie.

  Waar kun je stage lopen?

  Als student Ocean Technology kun je stage lopen bij:

  • Deep
  • Boskalis
  • Van Oord
  • Fugro
  • Allseas
  • Rijkswaterstaat 

  Je doet de nodige praktijkervaring op. Veel stages vinden plaats in het buitenland. Hong Kong, New York, San Francisco, Singapore, Sydney en Oman. Natuurlijk kun je ook gewoon in Nederland stage lopen.

  Stage ervaringen van studenten

  “ Zelfstandig en stevig in je schoenen staan ”

  Emma Vos werkte als stagiair bij het Panamakanaal als surveyor van een baggerbedrijf.

  “ Je komt letterlijk overal met deze opleiding ”

  Liesbeth Kortenhoeven liep stage in Liverpool en zit in het vrouwenteam van sloeproeien.

  Minors binnen de studie Ocean Technology

  Bij de opleiding Ocean Technology staat het opleidingsprogramma deels vast. Daarnaast heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. In het vierde jaar kunt je kiezen uit verschillende minors.

  Hydrography for coastal zone management

  Richt zich op de kustzone en op de baggerwereld.

  Offshore construction hydrography

  Kennis op het gebied van olie- en gaswinning.

  Inlands waters hydrography

  Richt zich op de binnenwateren en rivieren.

  Nautical charting hydrography

  Verdieping in de zee en zeekaarten.

  Minors van andere hogescholen

  Wil jij je verdiepen in een vak buiten NHL Hogeschool? Via de site ‘Kies op Maat’ kun je als hbo-student minors volgen van andere hogescholen in Nederland. Als je voldoet aan de ingangseisen van een minor en je krijgt toestemming van beide hogescholen, dan kun je de minor volgen. Bekijk het aanbod van Kies op Maat.