Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Marine Shipping Innovations opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Master of Marine Shipping Innovations: word specialist in maritieme innovatie!

Innovatie is noodzakelijk om de positie van de scheepvaart in Nederland te versterken en zo adequaat mogelijk in te spelen op (inter)nationale ontwikkelingen. Het maritieme werkveld vraagt dan ook om experts die via een multidisciplinaire aanpak met complexe innovatieprojecten kunnen ‘dealen’. De tweejarige masteropleiding Marine Shipping Innovations leidt jou op tot maritieme expert.

  • Wij zijn de enige bekostigde operationele maritieme master in Nederland
  • Wij combineren colleges op Terschelling met leren op afstand
  • Bij ons staan praktijkgericht onderzoek en innovatie centraal

Wat kun je na de masteropleiding Marine Shipping Innovations?

Als afgestudeerde van de masteropleiding Marine Shipping Innovations ben je in staat om complexe innovatietrajecten uit te voeren vanuit jouw operationele expertise. Je leert hoe je innovaties kunt ontwerpen, implementeren en uitvoeren. Daarnaast kun je een heldere strategie ontwikkelen en ben je een kundige gesprekspartner op alle organisatieniveaus. De opleiding is geschikt voor professionals uit de zeevaart, maritieme dienstverlening, scheepsbouw, maritieme toeleveranciers, waterbouw, offshore en docenten uit het maritieme onderwijs.

Studieduur

2 jaar

Contacttijd

9 lesweken

Locatie

Terschelling

Hoeveel kost deze masteropleiding?

Voor deze masteropleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2017-2018 bedraagt circa € 2.000,-. In sommige gevallen moet je extra instellingscollegegeld betalen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als je al een masteropleiding hebt afgerond. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Naast de reguliere studiekosten moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Voor de masteropleiding Marine Shipping Innovations zijn de aanvullende kosten voor lesmateriaal per jaar circa € 500,-.