Mercy Ships

Na tweemaal in de afgelopen jaren met de dokking in Durban en Las Palmas te hebben mee gewerkt was de vraag of hij ook voor langere tijd als chief engineer aan boord wilde stappen. Dat heeft hij gedaan en hij zit nu al weer enkele weken als chief engineer aan boord van de Africa Mercy.

Joop zal rond 4 november weer naar huis komen om de master studenten in de week die daarop volgt les te geven. Verder begeleidt hij zijn studenten per Skype en video WhatsApp. Hij heeft een grote werkkamer met alle faciliteiten aan boord die hem bij de begeleiding goed van pas komen. Hij beschouwd de Africa Mercy dan ook graag als een living lab waar hij hoopt meer studenten aan boord te krijgen. Hij heeft daartoe al een aanvraag gedaan bij de Verenigde Maritieme fondsen met collega Welmoed van der Velde en in nauwe samenwerking met collega Lector Peter Joore. Want we zoeken hier niet alleen collega’s met een maritieme achtergrond. IT, nursing, fysiotherapie etc. zijn ook van harte welkom.

Voor Mercy Ships is het niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden met een maritiem technische achtergrond, een geldig vaarbevoegdheids bewijs en voldoende ervaring. Joop heeft zijn vaarbevoegdheid tijdig kunnen verlengen en alle verplichte cursussen afgerond.

Aan boord zit een grote ploeg officieren en manschappen. Naast de officieren zitten er 4 man in de wacht en in de machinekamer: Rating, oilman mogelijk een able seaman of dwipers en een apprentice of cadet. Er wordt onderschijd gemaakt in apprentice en cadet. Een cadet komt van een Hogere zeevaartschool een apprentice niet. De apprentcice kan in niveau waar ze vandaan komen in de wereld nogal eens verschillen. De officieren lopen in de haven in dagdienst voor de  diverse  onderhoudswerkzaamheden. Een van hen is dan per 24 uur voor de wacht de diensdoende werktuigkundige. Daarnaast zijn er nog 3 tot 4 electriciens, fitters en hotel ingenieurs voor AC en alle zaken die rond een ziekenhuis moeten worden geregeld. Je bent dus niet alleen op de Africa Mercy.