Kenniscentrum Maritieme Techniek

Het Kenniscentrum Maritieme Techniek werkt nauw samen met de onderzoeksgroep Maritiem die wordt gevormd door het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken en het lectoraat Maritiem, Marien Milieu & Veiligheidsmanagement. De maritieme sector is sterk internationaal gericht. Veel van de projecten van de onderzoeksgroep Maritiem hebben dan ook een internationale focus. De onderzoeksgroep heeft de ambitie om een internationale speler te zijn. Op sommige deelgebieden is dit al het geval en wordt er samengewerkt met internationale partners binnen de verschillende projecten.

Onderzoek

Momenteel vinden binnen de onderzoekgroep Maritiem in samenwerking met het kenniscentrum projecten en onderzoeken plaats rondom:

  • Maritieme Veiligheid
  • Vermindering Werkdruk aan boord van schepen
  • Port State Control
  • Brandstofverbruik en Emissies
  • LNG Trainings Technologieën
  • Oliebestrijding en gevolgen
  • Olieverwijdering zachte platen
  • Oliedispersie

RAAK-PRO-project Vermindering werkdruk

In januari 2016 zijn het lectoraat MIT en het Kenniscentrum Maritieme Techniek gestart met RAAK-PRO-project Vermindering werkdruk Wet & Regelgeving voor Koopvaardijschepen. Het project, dat tot en met eind 2017 loopt, heeft als centrale onderzoeksvraag: ‘Met welke innovatieve organisatorische en technische oplossingen kunnen wij de administratieve belasting ten gevolge van wet- en regelgeving voor Nederlandse zeevarenden binnen met name het maritieme mkb verminderen?’
In dit project doen verschillende hogescholen (NHL, HvA, HZ en Stenden) samen met een consortium van bedrijven en organisaties praktijkgericht onderzoek met en bij mkb-reders om concrete oplossingen voor de sector te kunnen ontwikkelen.
Studenten van verschillende opleidingen, zoals Bedrijfskunde, Rechten, Maritiem Officier en Communicatie, gaan onderzoek in het maritieme werkveld uitvoeren. Op die manier wordt kennis vanuit andere opleidingen gedeeld en wordt bijbehorende expertise beschikbaar voor het maritieme mkb in Nederland.