Studielink

Wil je je inschrijven voor een studie aan NHL Hogeschool? Dat kan via Studielink. Studielink is het landelijke informatiesysteem van alle Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Met Studielink regel je jouw inschrijving, uitschrijving of adreswijziging allemaal online. Schrijf je je in voor een opleiding, dan geeft Studielink automatisch je inschrijfgegevens door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de NHL. Ook voor het uitschrijven tijdens het studiejaar bij een opleiding of het doorgeven van een adreswijziging aan de NHL, moet je Studielink gebruiken.

Inschrijfprocedure

Je moet in Studielink inloggen met je DigiD. Hierna kun je direct een verzoek tot inschrijving doen. Als je dit vóór 1 mei doet, heb je het recht om je studiekeuze te veranderen. Je mag je dan tot 1 september nog voor een andere studie inschrijven. Als NHL Hogeschool jouw gegevens heeft ontvangen, ontvang je automatisch bericht van ons.

Hoe de inschrijfprocedure precies werkt, kun je nalezen in dit document.

Hoe gaat het verder?

Als NHL Hogeschool jouw gegevens van Studielink heeft ontvangen, ontvang je automatisch bericht van ons.

 • Bericht voorlopige inschrijving
 • Studiekeuzecheck
  Je ontvangt via de mail de NHL-Studiekeuzecheck. Deze check bestaat uit een digitale vragenlijst die je inzicht geeft in je oriëntatie op je studiekeuze.
 • ICT-account
  Vanaf juni ontvang je bericht over je NHL-account. In dit bericht staat een link waarmee je je gebruikersnaam en wachtwoord kunt bevestigen. Met het NHL-account kun je alvast kennismaken met de diverse systemen binnen NHL Hogeschool.
 • NHL-kaart
  Iedere student bij de NHL heeft een NHL-kaart. Met deze kaart kun je tijdens je studie gebruik maken van de verschillende faciliteiten binnen NHL Hogeschool. Nadat je je accountgegevens hebt ontvangen, kun je via mijnpas.nhl.nl je NHL-kaart aanvragen. Nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kun je een pasfoto uploaden en kiezen voor de productie van jouw NHL-kaart. Je krijgt je kaart toegezonden op het correspondentieadres dat bekend is in Studielink. Hou rekening met een verwerkingsduur van ongeveer drie weken. De eerste NHL-kaarten worden halverwege augustus verzonden. Je dient vervolgens je NHL-kaart, ter verificatie en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, te activeren op het NHL-Serviceplein in B0.063. Op de locaties Groningen en Terschelling wordt dit ter plekke gedaan. Pas na activatie is de kaart geldig en kan hij gebruikt worden.
 • Bewijs van inschrijving
  Pas als aan alle voorwaarden is voldaan en je inschrijving een feit is, heb je recht op een bewijs van inschrijving. Zorg dus dat je inschrijving vóór 1 september in orde is, want dan krijg je vóór eind september twee papieren bewijzen van inschrijving toegestuurd. Je kunt deze bewijzen gebruiken voor instanties die hierom vragen.

Zowel je NHL-account als de NHL-kaart zijn zonder meer geldig tot 1 september. Als je inschrijving dan in orde is, wordt het account overgezet naar een definitief account en wordt de NHL-kaart je bewijs van inschrijving. Als je inschrijving niet in orde is, worden zowel het NHL-account als de NHL-kaart geblokkeerd en heb je geen toegang meer tot de verschillende faciliteiten binnen NHL Hogeschool.

Gaat er iets mis of heb je vragen?

Heb je je ingeschreven maar geen NHL-account ontvangen? Of heb je vragen over je inschrijving? Stuur dan een mail naar studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 251 2000.

Inschrijfvoorwaarden en regels

In de inschrijfvoorwaarden van NHL Hogeschool vind je onder andere informatie over de aansprakelijkheid van NHL Hogeschool en  je rechten als student of extraneus.

Daarnaast zijn er procedurele regels voor de inschrijvingsprocedure en voor de vaststelling, bekendmaking en betaling van het college- en examengeld.

Je kunt alles nalezen in de onderstaande documenten.

Digitale vragenlijst

Wie bij de NHL een opleiding wil gaan volgen, krijgt te maken met de NHL-Studiekeuzecheck. Deze digitale vragenlijst geeft jou als aankomend student inzicht in je eigen oriëntatie. Als je je goed oriënteert en een realistische verwachting van de opleiding hebt, wordt jouw kans op studiesucces groter.

Je moet je vóór 1 mei aanmelden voor een opleiding bij NHL Hogeschool. Dit doe je via Studielink. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je via de mail de NHL-Studiekeuzecheck. Deze check bestaat uit een digitale vragenlijst. Op basis van wat je invult, krijg je een advies.

Begeleiding bij negatief advies

Als uit de Studiekeuzecheck blijkt dat je je onvoldoende hebt voorbereid, dan biedt de NHL je begeleiding aan bij het maken van een betere keuze. Het advies is niet bindend. Je beslist   uiteindelijk zelf of je met de opleiding start. Uiteraard moet je wel aan de wettelijke toelatingseisen voldoen. Bij inschrijven ná 1 mei is er bij een negatief advies minder tijd voor heroriëntatie. De NHL kan dan geen studiekeuzebegeleiding meer garanderen.

Oriënteer je goed

De NHL-Studiekeuzecheck vindt pas plaats op het moment dat je al een opleiding hebt  gekozen en is daarmee het sluitstuk van jouw studiekeuzeproces. Het is heel belangrijk dat je je tijdig en goed oriënteert op een opleiding. Daarvoor is bezoek aan een open dag, meedoen aan proefstuderen of een dag meelopen met een student erg belangrijk.

Uitzonderingen

De NHL-Studiekeuzecheck is bestemd voor alle aanmelders voor een bacheloropleiding en een Associate degree, zowel in voltijd, duaal als deeltijd. Alleen voor diegenen die op grond van een buitenlands diploma toelating vragen of aanmelders voor een selectieopleiding, kunnen andere procedures gelden. 

Veranderingen in 2017

In 2017 gaan er een aantal zaken rondom de NHL-Studiekeuzecheck veranderen. Zo wordt de digitale vragenlijst uitgebreid met vragen die specifiek gericht zijn op de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Een nieuwe regel is dat de NHL-Studiekeuzecheck verplicht wordt voor studenten die zich onverhoopt ná 1 mei aanmelden. Niet meedoen aan de NHL-studiekeuzecheck heeft in dat geval consequenties voor de toelating.

Herinschrijfprocedure

Als je studeert aan NHL Hogeschool, moet je je elk jaar opnieuw inschrijven, oftewel herinschrijven. Herinschrijven - inclusief de machtiging voor de betaling van het collegegeld -  doe je digitaal via Studielink.

In mei ontvang je van de NHL een mail op het mailadres dat geregistreerd staat in Studielink. Hierin word je geïnformeerd over de openstelling van de herinschrijfprocedure.

Hoe de herinschrijfprocedure precies werkt, kun je nalezen in dit document.

NHL-kaart en NHL-account

Je hebt al een NHL-kaart en een NHL-account. Die blijven geldig tot 1 september van het nieuwe studiejaar. Als je herinschrijving op 1 september in orde is, worden je NHL-account en NHL-kaart automatisch verlengd. Als je herinschrijving niet in orde is, worden zowel je NHL-account als de NHL-kaart geblokkeerd en heb je geen toegang meer tot de faciliteiten binnen NHL Hogeschool. Zorg dus dat je je herinschrijving op tijd regelt!

Bewijs van inschrijving

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan en je herinschrijving een feit is, heb je recht op een bewijs van inschrijving. Zorg dus dat je inschrijving vóór 1 september in orde is want dan krijg je vóór eind september twee papieren bewijzen van inschrijving toegestuurd. Je kunt deze bewijzen gebruiken voor instanties die hierom vragen.

Gaat er iets mis of heb je vragen?

Lukt je herinschrijving niet of wil je iets weten? Stuur dan een mail naar studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 – 251 2000.

Inschrijfvoorwaarden en regels

In de inschrijfvoorwaarden van NHL Hogeschool vind je onder andere informatie over de aansprakelijkheid van NHL Hogeschool en  je rechten als student of extraneus.

Daarnaast zijn er procedurele regels voor de inschrijvingsprocedure en voor de vaststelling, bekendmaking en betaling van het college- en examengeld.

Je kunt alles nalezen in de onderstaande documenten.

Uitschrijfprocedure

Als je je wilt uitschrijven bij NHL Hogeschool, regel je dit ook via Studielink. Studielink geeft jouw verzoek tot uitschrijving door aan NHL Hogeschool.

Welke situatie op jou van toepassing is en hoe de uitschrijfprocedure precies werkt, kun je nalezen in dit document.

 • Let op!
  Via Studielink regel je niet het stopzetten van eventuele studiefinanciering en het studentreisproduct op de OV-chipkaart. Deze mutaties moet je zelf aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doorgeven.
 • Terugbetalen collegegeld
  Studielink geeft je uitschrijving door aan de NHL. De NHL berekent of je collegegeld terugkrijgt en zo ja: hoeveel. Als je je uitschrijft met ingang van juli of augustus (dus aan het einde van het studiejaar), heb je geen recht op terugbetaling van collegegeld. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, ben je geen collegegeld meer verschuldigd voor de rest van het studiejaar.

  Let op! Als je naast de opleiding waarvoor je je uitschrijft nog voor een andere opleiding staat ingeschreven, wordt de uitschrijving verwerkt maar heb je geen recht op terugbetaling van collegegeld. Je volgt immers nog een andere opleiding.

  Als je je tussentijds uitschrijft, moet je er rekening mee houden dat de administratieve afhandeling enige tijd kan duren. Als het collegegeld in termijnen wordt betaald, kan dit betekenen dat er nog termijnen van je rekening worden afgeschreven. Uiteraard wordt hier bij de berekening van het uiteindelijke restitutiebedrag rekening mee gehouden.

  Je hebt geen recht op terugbetaling van de administratiekosten.

 • Wanneer krijg je geen collegegeld terug?
  Je kunt geen restitutie krijgen als je met een ‘bewijs betaald collegegeld’, afgegeven door NHL Hogeschool, ook staat ingeschreven bij een andere instelling.

  Je krijgt ook geen restitutie bij NHL Hogeschool als je met een ‘bewijs betaald collegegeld’ afgegeven door een andere instelling, bij NHL Hogeschool ingeschreven staat. Je hebt immers bij de andere instelling het collegegeld betaald.

 • NHL-kaart en NHL-account
  Hou er rekening mee dat wanneer je bent uitgeschreven je geen recht meer hebt op gebruik van de NHL-kaart en het NHL-account. Zowel de kaart als de account worden geblokkeerd.
 • Gaat er iets mis of heb je vragen?
  Heb je vragen over het uitschrijven? Stuur dan een mail naar studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 – 251 2000.
 • Regels
  De NHL heeft procedurele regels voor de beëindiging van je inschrijving en terugbetaling van  college- of examengeld. Je kunt alles nalezen in het onderstaande document.

Inschrijfvoorwaarden

52.27 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving (voltijd & duaal)

32.14 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving (deeltijd)

29.15 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels bekendmaking en betaling van het college- en examengeld

27.63 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving vraagfinanciering

16.76 KB
(.PDF)
Downloaden