Professional? Vind hier informatie over de Master en over cursussen

Innovatie is noodzakelijk om de positie van de scheepvaart in Nederland te versterken en zo adequaat mogelijk in te spelen op (inter)nationale ontwikkelingen. Het maritieme werkveld vraagt dan ook om experts die via een multidisciplinaire aanpak met complexe innovatieprojecten kunnen ‘dealen’. De tweejarige masteropleiding Marine Shipping Innovations leidt jou op tot die expert.

Meer over Marine Shipping Innovations

Cursussen

Ontwikkelingen in de technologie en nieuwe wet- en regelgeving vragen om een continue bijscholing van operationeel personeel. Het Maritiem Instituut heeft veel kennis van de laatste ontwikkelingen en biedt een reeks van korte cursussen die je kunt volgen om je kennis te updaten.

Meer over de cursussen